-1- vliegen op niet al te groote hoogten, b.v. met verkeersvliegtuigen, dan wel speciaal voor het vliegen op groote hoogte. In dit geval wordt op een hoogte van 4000 meter het volle motorvermogen ontwikkeld. De compressor bevindt zich opzij, achteraan den motor, opdat met betrekking tot den luchttoevoer naar den compressor geen bijzondere voorzieningen behoeven te worden getroffen.  
Heinkel He-111
Heinkel „HE 111” met 2 Mercedes-Benz vliegtuigmoteren „DB 600”
Teneinde terugslag in den compressor te voorkomen, is deze vóór den carburateur aangebracht zoodat deze voortdurend onder een door een compressor-drukregelaar voor elke hoogte geregelden druk staat. Daardoor kon tevens een ontijs-inrichting vervallen, aangezien de tot den carburatuur toetredende lucht door de samendrukking in den compressor reeds is voorgewarmd. De carburatuur zelf is direct voor de inlaatopeningen van de cylinders opgesteld en is van een automatische regelaar van de mengverhouding op elke hoogte voorzien. Met het oog op het starten is een speciale inrichting ter verkrijging van een rijker mengsel aangebracht, terwijl indien op kruissnelheid wordt gevlogen een automatische inrichting in werking treedt, welke er voor zorgt, dat de motor zoo weinig mogelijk brandstof gebruikt.
De cylinders zijn in twee zes-cylinder-blokken ondergebracht. Elke cylinder wordt door middel van een schroefring op het carter vstgezet. De cylindermantels zijn van staal. De twee in- en twee uitlaatkleppen per cylinder zorgen voor een goede vulling. Door een zeer lichte constructie is de kleplicht-inrichting, wat het gewicht betreft, zeer laag gehouden. Ook bij den bouw van het carter werd een nieuwe weg gevolgd; het carter is tonvormig en zonder scheidingsvlak uitgevoerd. Door een tandwieloverbrenging aan den voorkant van den motor werd bereikt, dat het middelpunt van de schroefas onder het midden van de krukas kwam te liggen, waardoor zeer gunstige zwaartepuntverhoudingen en bekappingsmogelijkheden werden verkregen.
Bijzondere zorg is aan de uitvoering van het drijfwerk besteed. De krukas is speciaal torsiestijf gemaakt en in glijlagers met loodbronsmetaal gelagerd. De gesplitste zuigerstangen loopen in rollagers direct op de krukasnokken. Deze bouwwijze laat een groot toerental en hooge explosiedrukken toe en maakt dat de ophanging van den motor ongevoelig is voor het koud aanslaan van den motor.
Heinkel en Udet
Generaal-Majoor Udet en de heer Heinkel voor het recordvliegtuig waarmede de snelheidsrecord voor landvliegtuigen met 634,370 km/u werd gevestigd.
 
Alle daarvoor in aanmerking komende punten worden onder druk gesmeerd. De olie wordt in een speciaal filter gereinigd. De afgewerkte olie wordt verzameld in de cylinderdeksels en wordt door afvoerpompen naar de olietank gepompt. De starter, magneet, brandstofpomp, toerenteller e.d. zijn tezamen achter aan den motor aangebracht.
Hieronder volgen tenslotte nog eenige gegevens voor de „DB 600” met compressor voor max. vermogen op 4000 m.
   Vermogen . . . . . . . . . . . . . . . . .   1050 pk
   Toerental. . . . . . . . . . . . . . . 2400 omw. p.m.
   Gewicht (zonder vloeistof) . . . . . . . .    575 kg
   Brandstofverbruik (800 pk) . . . . . . . 215 gr/pk/u
   Verdichtingsverhouding . . . . . . . . . .     1:6,8
   Cylinderinhoud . . . . . . . . . . . . . .    33,9 l
   Afmetingen: lengte . . . . . . . . . . . .   1720 mm
               breedte. . . . . . . . . . . .    712 mm
               hoogte . . . . . . . . . . . .   1000 mm
De laatste records van Mercedes-Benz vliegtuigmotoren „DB 600” zijn vermeld op de volgende bladzijde.